Om oss

AJ_arena_u_tekst_72dpi

Akuttjournalen Arena AS tilbyr tjenester innen konferansevirksomhet, webløsninger og markedsføring, spesielt rettet mot akuttmedisinske foretak i Skandinavia.

Akuttjournalen Arena AS er utgiver av InspirA – tidsskrift for anestesi- og intensivsykepleier og Legekunsten – meddelelsesblad for Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL)

Vi er teknisk arrangør av disse konferansene i 2017:

Luftambulansedagene 2017, Bodø den 30. og 31. januar 2017
Nor-Tick 2017, Oslo 7. og 8. februar 2017
Skandinavisk Akuttmedisin 2017, Gardermoen 21. og 22. mars 2017
Vårmøtet 2017 – Norsk nevrologisk forening, Kristiansand 9. – 11. juni 2017

I 2018 skal vi arrangere disse konferansene:

Luftambulansedagene 2018, Gardermoen den 22. og 23.. januar 2018
Skandinavisk Akuttmedisin 2018, Gardermoen 20. og 21. mars 2018
EMS 2018 – ambulansemesterskap Gardermoen i september
Flåttkonferanse – konsensus – Oslo 15. og 16. oktober